• Om
 • Portrett

  Jeg er spesialist i klinisk psykologi og driver privatpraksis i Institutt for tokologi og familiepsykologi. Jeg arbeider også ved Nasjonalt kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse, R-BUP øst og sør. Siden jeg ble ferdig utdannet psykolog i 1994 har jeg på ulike måter arbeidet med graviditet, spe- og småbarnstid. I den senere tid har jeg også arbeidet mer og mer med par, og videreutdanner meg nå i imagoterapi.

  Institutt for Tokologi og Familiepsykologi ble startet av Lisbeth Brudal i 1985. Hun ledet instituttet frem til jeg var så heldig å overta det i 2012. Instituttet tilbyr kurs og veiledning, samt terapi til både par og enkeltindivider.

 • Tilbud

 • Det kommer stadig mer forskning som viser hvor skadelig stress er for både det ufødte og det nyfødte barnet. Allikevel opplever flere og flere mødre og fedre at stress er en utfordring i det moderne familielivet.

  Både klinisk erfaring og forskning viser at ulike tilnærminger basert på oppmerksomt nærvær er svært virkningsfulle for å mestre stress, angst og depresjon. Fra våren 2013 tilbyr jeg kurs for gravide og småbarnsforeldre i oppmerksomt nærvær og stressmestring. Rare tanker, fremmede følelser, angst for fødsel eller for morsrollen og depressive reaksjoner er ikke uvanlig før eller etter fødsel. Jeg har lang erfaring med ulike former for støttesamtaler og terapi i forbindelse med graviditet og fødsel.

  Kunnskap om nevrobiologi og tilknytnigsteori skaper en bedre forståelse av relasjonelle problemer, både innenfor parret og i foreldre-barn -relasjonen. Jeg tilbyr både terapi, foreldreveiledning og kurs innenfor disse temaene. Blant annet circle of security og imagoterapi.

  Støttesamtale/individualterapi
  Hvis du har du behov for å drøfte vanskelige temaer, uten å nødvendigvis gå inn i en lengre terapeutisk prosess, tilbyr jeg samtaler. Med deg, med din partner eller med dere begge. Har du behov for oppfølgning over lengre tid, eller bare ønsker å bli bedre kjent med deg selv, er det også mulig.

  Parterapi
  Under oppdatering.

  Råd og veiledning knyttet til fosterliv, nyfødt- og småbarnstid
  Under oppdatering.

  Foreldrekurs
  Jeg holder kurs i foreldrerollen, basert på nyere kunnskap om nevrobiologi, utviklingspsykologi og tilknytningsteori.

  Undervisning
  Jeg underviser i ulike temaer knyttet opp mot svangerskap, fødsel, barsel og tiden med et nyfødt barn. Det å se på hvordan "En familie blir til" er spennende, og et godt utgangspunkt for undervisning og refleksjon. Jeg er også opptatt av sårbarhet. Sårbarhet i hjelperen, og i den andre; sårbarhet i partner, og i barn. Hvordan kan vi best mulig leve med hverandres sårbarhet?

  Sakkyndighet/veiledning
  Jeg er sakkyndig for barneverntjenesten og rettsinstanser i saker som omhandler de aller minste barna. Jeg veileder barnevernstjenester, foreldre og barn-institusjoner samt psykologer i arbeid med de aller minste barna og problematikk knyttet opp mot graviditet.

 • Lesestoff
 • Bøker

  Barn

  Det nye livet

  I media

  Hva er fødselsdepresjon?

  Sex etter fødselen

  Menn kan få graviditetssymptomer

  En av ti nybakte mødre har fødselsdepresjoner

 • Aktuelt
 • Lørdag 22. mars 2014 blir det arrangert dagsseminar med tema "Empatisk Kommunikasjon (EK) - et verktøy Positiv psykologi, speilnevroner og kommunikasjon".

  Gjennom Regionsenteret for barn og unges psykiske helse arrangerer Spedbarnsnettverket Mindfullness-kurs for gravide.

  Jeg inviterer til MBSR-kurs på Institutt for tokologi og familiepsykologi

  Institutt for Tokologi og Familiepsykologi (ITF) tilbyr kurs i verktøyet Empatisk Kommunikasjon (EK) høsten 2014 og våren 2015.

 • Kontakt
 • Gro Vatne Brean

  Spesialist i klinisk psykologi m.n.p.f.

  Jacob Aallsgt 30

  0364 Oslo.

  kontakt@viljepsykolog.no

  Org. nr: 983514286